Projecten van También

Hier vindt u een selectie uit de ervaring van También op het gebied van (integraal) jeugdbeleid en scholingsbeleid.

Gemeente Groningen

  • Ontwikkeling en coördinatie van Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Verantwoordelijk voor het begeleiden en adviseren van organisaties bij de ontwikkeling van CJG vanuit wettelijke basis van Centra voor Jeugd en Gezin en coördinatie Centra Jeugd en gezin Groningen.
  • Projectleider Opvoedingsondersteuning & Ontwikkelingsstimulering in de wijk. Verantwoordelijk voor het realiseren van een sluitende aanpak voor opvoedingsondersteuning in geprioriteerde wijken in de stad Groningen. Dit op basis van het gemeentelijk Integraal Jeugdbeleid.

Gemeente Assen

  • Locatiemanager Brede school. Verantwoordelijk voor planontwikkeling, draagvlak en implementatie van de Brede school in twee wijken.

CMO Groningen

  • Projectleider Kinderopvang 3 noordelijke provincies. Verantwoordelijk voor proces van bewustwording en professionalisering Kinderopvang als deskundig voorliggend veld van het basisonderwijs. (opdrachtgever ministerie SZW)
  • Projectleider/kwartiermaker ontwikkeling Harmonisatie modellen Kinderspeelhuis Enschede (opdrachtgever gemeente Enschede)
  • Projectleider Instap nieuwe of overstappende werknemers binnen de Kinderopvang, met name BSO (opdrachtgever ministerie SZW)

COP Groningen

  • Sectormanager Peuterspeelzaalwerk. Verantwoordelijk voor inhoudelijke werkontwikkeling, kwaliteitszorg (certificering), scholingsbeleid van de organisatie en invulling van het stagebeleid.
  • Projectleider Pedagogische vernieuwing binnen Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk
  • Projectleider ‘Kinderwerk’ voor Centraal Orgaan Peuterspeelzalen. Verantwoordelijk voor de begeleiding en uitvoering van kinderwerk en de begeleiding van coördinatoren naschoolse activiteiten.