Visie van También

Hieronder vindt u de visie van También, vertaalt in een aantal citaten.

“Zonder praktijk geen beleid”
De ervaring van También leert dat werknemers uit de praktijk heel goed in staat zijn om werkprocessen efficiënt en doeltreffend in te richten. Echter, vaak wordt het beleid gevormd vanuit een top-down benadering en wordt er weinig rekening gehouden met de praktijk. Gevolg is dat het beleid in de praktijk ervaren wordt als inefficiënt, belastend, onrealistisch en/of niet doordacht. De visie van También is gebaseerd op de ervaring dat beleid altijd moet worden ontwikkeld op basis van ervaringen uit de praktijk. Kortom, de verbinding tussen beleid en praktijk is essentieel voor een oplossing die werkt.

“Vorm volgt inhoud”
In de ogen van También is een duidelijke visie essentieel bij een organisatieontwikkeling. Een visie geeft namelijk richtlijn aan de vorm van een organisatie. Zowel fysiek, nieuw- of verbouw als inhoudelijk. Oftewel, de visie vormt de rode draad voor alle andere activiteiten binnen een organisatie.

“Nooit meer: “daar ben ik niet voor!”
También merkt dat klanten nog steeds van het kastje naar de muur worden gestuurd. Oorzaak hiervan is dat werknemers van organisaties zich te veel focussen op hun eigen taken. Zij weten niet waar “de buren” zich mee bezig houden en vice versa. Daarentegen is También altijd op zoek naar verbindingen tussen mensen en organisaties. Het slechten van barrières en grenzen staat daarbij centraal. También gelooft dat je de expertise van je collega’s beter kunt gebruiken in plaats van deze te “ondermijnen”. Dus ken je collega’s, weet wat zij doen, ken de expertise van je collega’s en zorg dat je collega’s verder kunnen, daar waar jij gebleven bent. Oftewel, nooit meer nee daar ben ik niet vooraf!