Visievorming

Visie- en beleidsvorming behoort tot de kerntaken van También. También ondersteunt gemeenten, Brede Scholen, Peuterspeelzaalorganisaties en Kinderopvangorganisaties bij het ontwikkelen van een visie op het gebied van (integraal) jeugdbeleid en scholingsbeleid. Want een duidelijke praktijkgerichte visie vormt het uitgangspunt voor het beleid. Mocht u dan ook nog geen (duidelijke) visie hebben voor uw jeugd- en scholingsbeleid, También helpt u graag!