Organisatieontwikkeling

También heeft veel ervaring in het ontwikkelen en begeleiden van een organisatieontwikkeling voor Brede Scholen, Peuterspeelzaal- en Kinderopvangorganisaties. Zo is También al verantwoordelijk geweest voor:

  • het opzetten en invulling geven aan scholingsbeleid van een Peuterspeelzaalorganisatie
  • de invulling van het stagebeleid Peuterspeelzaalorganisatie
  • de ontwikkeling van het aanbod Opvoedingondersteuning & Ontwikkelingsstimulering binnen voorschoolse voorzieningen
  • de stedelijke organisatie Brede school: draagvlak creëren en opzetten organisatiestructuur in wijken

También is bij organisatieontwikkeling in te zetten als adviseur, projectleider, procesmanager of interim. Kortom, voor organisatieontwikkeling op onderwijskundig gebied, bent bij También aan het juiste adres!