Leidinggeven, coachen en scholing

Ook leidinggeven, coachen en scholing van personeel binnen Brede Scholen, Peuterspeelzaal- en Kinderopvangorganisaties behoort tot de expertises van También. También heeft ruime ervaring in het leidinggeven, coachen en/of scholen van bijvoorbeeld peuterspeelzaalleidsters, groepen kinderwerkers en coördinatoren van naschoolse activiteiten en locatiemanagers van scholen.