Communicatie en voorlichting

También organiseert tevens (werk)conferenties, workshops, symposia. Zowel de organisatie van het evenement zelf als de inhoudelijke invulling van het evenement wordt voor u verzorgd. De uitwisseling van kennis en ervaringen staan bij deze evenementen centraal.

De (werk)conferenties, workshops, symposia staan in het teken van inhoudelijke werkontwikkeling- en organisatieontwikkeling. Zo was También al eerder verantwoordelijk voor het organiseren van (werk)conferenties, workshops en een landelijk symposium in het kader van harmonisatie en samenwerking tussen Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang in de vier noordelijke provincies. Dus denkt u dat kennisoverdracht of kennisdeling nodig is binnen uw organisatie, neem dan contact op met También.